Triton


Hardanger og Voss dykkarklubb

Me har base i Folkedal

dykk c 

Me arrangerar dykk rundt i fjorden.

Dersom du ynskjer å væra med kan du kontakte oss, eller følgja med på facebook.


Steinbitkamera


Undervanns webkamera på 18 meters djup.

Biletet vert oppdatert kvart 5 minutt. 

Er du heldig får du sjå ein steinbit :)


Kamera Folkedal


Oversiktskamera Folkedal

Vendt sør ut Hardangerfjorden.

Bildet vert oppdatert kvart 5. minutt